Tietosuojaseloste

1. Asiakasrekisterinpitäjä:

Kiiltävät Pinnat Oy
Y-tunnus: 3370056-4
Mannerheimintie 93 K 266,
00270 Helsinki

2. Asiakasrekisteristä vastaava henkilö:

Elias Laiho
Puh. +358 443434205
elias.aj.laiho@gmail.com

3. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus:

Käytämme kerättäviä henkilötietoja tarjouspyynnön tai yhteydenoton jättäneiden henkilöiden kontaktointiin sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

4. Tiedonkeruun ja -käsittelyn peruste:

Keräämme ja käsittelemme asiakkaan tietoja asiakkaan suostumuksella.

5. Asiakasrekisterin tietosisältö:

Yrityksen tai henkilön nimi sekä mahdollinen y-tunnus
Puhelinnumero
Katuosoite
Sähköpostiosoite
Lomakkeiden kautta lähetetyt tiedot, kuten kohteen mahdolliset lisätiedot

6. Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkaan tietoja niin kauan, kun se on toimittamamme palvelun kannalta oleellista. Asiakastietoja voidaan säilyttää myös asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvissä tilanteissa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja ainoastaan henkilöltä itseltään sekä tietyissä tapauksissa viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Yksityishenkilöiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista ohjelmiston- tai palveluntarjoajista voivat mahdollisesti säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Asiakasrekisterin suojaus:

Kaikki tiedot siirretään SSL-salatun yhteyden läpi ja sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla sekä vahvoin salasanoin. Tietojen käyttöoikeus myönnetään ainoastaan niille rekisterinpitäjän palveluksessa oleville henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko:

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 22)

11. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle postitse osoitteeseen: Mannerheimintie 93 K 266, 00270 Helsinki
Tarkastusoikeus on maksuton silloin, kun tarkastus toteutetaan kerran kalenterivuoden aikana. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia vanhentuneiden tai virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Copyright By Kiiltävät Pinnat Oy © 2023. All Rights Reserved. | Tietosuojaseloste | Sivun suunnittelu: Niko Lehtola | Varauskalenteri & Google-arvostelut: M-SYSTEMS